Miran Maćešić

odvjetnik, član društva
Tel.: +385 51 215-010
Fax.: +385 51 215-030
E-mail: mmacesic@macesic.hr
vCard preuzimanje

Macesic&Partners-Miran MacesicMiran Maćešić (1981.) je usmjeren na pružanje odvjetničkih usluga trgovačkim društvima u predmetima s međunarodnim elementom u područjima pomorskog prava, trgovačkog prava (međunarodnoj trgovini), energetike (nafta i plin), transportnog prava i prava osiguranja i reosiguranja. U tim područjima zastupa stranke u parničnim postupcima, arbitražama, međunarodnim nadmetanjima i drugim postupcima.

Član je timova u područjima trgovačkog prava i voditelj je timova u složenijim predmetima pomorskog prava i energetike te mentor mlađim i starijim vježbenicima.

OBRAZOVANJE:

International Baccalaureate – Leysin American School, Švicarska (1999.)
Certifikat ”Contemporary European Studies”, Syracuse University, studentska praksa pri Europskom sudu za ljudska prava, Strasbourg, Francuska (2000.)
Diploma međunarodni odnosi – međunarodno pravo i organizacije, Syracuse University, SAD (2002.)
Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2008.)
Pravosudni ispit (2011.)
Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (2011.)

JEZICI:

Engleski, talijanski, francuski

OBJAVLJENI RADOVI:

Redovito objavljuje članke iz područja energetike u publikacijama Getting the Deal Through (Electricity Regulation, Gas Regulation, Oil Regulation), Global Legal Insights – Energy 2014, International Law Office – Energy and Natural Resources Newsletter (autor i koautor redovnih priloga od 2011.), The Year in Review – International Energy and Natural Resources 2013.

ČLANSTVA:

Hrvatska odvjetnička komora (HOK), Hrvatsko udruženje za pomorsko pravo, Hrvatska udruga za pravo osiguranja, International Bar Association (IBA/Međunarodna odvjetnička komora)