Ivana Manovelo

odvjetnica, članica društva
Tel.: +385 51 215-010
Fax.: +385 51 215-030
E-mail: manovelo@macesic.hr
vCard preuzimanje

Macesic&Partnes_Ivana ManoveloIvana Manovelo (1982.) ima višegodišnje iskustvo savjetovanja i zastupanja stranaka pretežno u području energetike, trgovačkog prava i prava društava, M&A, financijskog i bankarskog prava te tržišta kapitala. Zastupa stranke u sudskim sporovima, pretežno s međunarodnim elementom, arbitražnim postupcima, likvidacijama, stečajevima i postupcima restrukturiranja. Voditeljica je tima u složenim M&A, energetskim projektima te prekograničnim projektima financiranja. Upisana je u Registar zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kao ovlašteni zastupnik za žigove. Savjetuje vodeće svjetske i domaće financijske institucije, multinacionalne energetske kompanije te strane investitore.

 

OBRAZOVANJE:

Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2006.)
Pravosudni ispit (2008.)
Upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (2010.)

JEZICI:

Engleski (sudski tumač za engleski jezik), talijanski

OBJAVLJENI RADOVI:

Autorica je i koautorica brojnih članaka iz područja energetskog prava, rješavanja sporova, arbitraže, trgovačkog prava te M&A u vodećim međunarodnim publikacijama: International Law Office – Energy and Natural Resources Newsletter, International Financial Law Review, Getting the Deal Through (Electricity Regulation, Gas Regulation, Oil Regulation), Lawyer Monthly Magazine, The Lawyer, International Comparative Legal Guide (International Arbitration te Litigation & Dispute Resolution), Global Legal Insights – Energy, CEE Legal Matters. Redovito doprinosi projektu Svjetske banke Doing Business (Izvješće o uvjetima poslovanja u gotovo svim državama svijeta) te projektu Rule of Law Index organizacija World Justice Project (godišnja istraživanja o vladavini prava).

NAGRADE:

Client Choice Award 2016., 2017., 2019.

ČLANSTVA:

Hrvatska odvjetnička komora (HOK), International Bar Association (IBA/Međunarodna odvjetnička komora)