• Miroljub Maćešić

  odvjetnik, član društva
  Tel.: +385 1 457-6794
  Fax.: +385 1 457-6795
  E-mail: mimacesic@macesic.hr
  vCard

  više
 • Anita Krizmanić

  odvjetnica, članica društva
  Tel.: +385 51 215-010
  Fax.: +385 51 215-030
  E-mail: krizmanic@macesic.hr
  vCard

  više
 • Toni Štifanić

  odvjetnik, član društva
  Tel.: +385 51 215-010
  Fax.: +385 51 215-030
  E-mail: stifanic@macesic.hr
  vCard

  više
 • Antea Muschet

  odvjetnička vježbenica s položenim pravosudnim ispitom
  Tel.: +385 51 215-010
  Fax.: +385 51 215-030
  E-mail: muschet@macesic.hr
  vCard
  više