• Rka luka 1

  Pomorsko i transportno pravo

  P&I (Klupsko) osiguranje i osiguranje trupa broda
  Izlistani P&I korespondenti (IG)
  Pomorsko osiguranje i reosiguranje
  Pomorski sudski sporovi i arbitraže
  Izvanugovorni odnosi
  Šteta na teretu i brodovima
  Nasukavanje
  Zaustavljanje i ovrha brodova
  Postupci naknade štete zbog tjelesnih ozljeda i smrti
  Nesreće i sudari na moru (havarije)
  Spašavanje i uklanjanje olupina
  Zagađenje
  Asistiranje kod pregleda broda, tereta, opreme, brodskog skladišta
  Upisi brodova i hipoteka na brodovima
  Financiranje brodova i brodova u gradnji
  Kupoprodaja brodova
  Gradnja i popravak brodova
  Ugovori o zakupu broda
  Kruzeri i putnički brodovi
  Jahte
  Pomorsko dobro i koncesije
  Zračni prijevoz
  Prijevoz robe cestom i željeznicom
  Multimodalni prijevoz

 • osiguranje i reosiguranje II

  Osiguranje i reosiguranje

  Ugovori osiguranja
  Proizvodi osiguranja
  Sporovi i arbitraže
  Izvansudski i alternativni načini rješavanja sporova
  Osnivanje društava za osiguranje i podružnica
  Pomorsko / zračno / cestovno osiguranje
  Osiguranje iz trgovačkog prava
  Osiguranje iz energetike

 • rijesavanje sporova i arbitraza

  Rješavanje sporova i arbitraže

  Međunarodni sporovi i arbitraže
  Naplate dugovanja i ovrhe
  Priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka
  Alternativno rješavanje sporova
  Pomorski / građanski / trgovački / radnopravni sporovi / sporovi iz osiguranja/ sporovi o zaštiti prava intelektualnog vlasništva

 • energija i infrastruktura

  Energetika i infrastruktura

  Odnosi s regulatorima i usklađenost s propisima
  Ulaganja u plinsku i naftnu industriju
  Infrastrukturni projekti
  Projekti obnovljivih izvora energije (solarne elektrane, vjetroelektrane, kogeneracijska postrojenja itd.)
  Pravni due diligence
  Koncesije
  Javni natječaji
  Javno privatno partnerstvo

 • bankarstvo i finacije

  Bankarstvo i financije

  Pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
  Pravni due diligence
  Izdavanje pravnih mišljenja
  Krediti, sindicirani krediti, garancije i depoziti
  Ostali bankarski proizvodi
  Izdavanje obveznica
  Ostali financijski proizvodi

 • trziste kapitala

  Tržište kapitala

  Inicijalna javna ponuda dionica (IPO)
  Uvrštenja vrijednosnih papira na burzu
  Izrada prospekta
  Investicijski fondovi
  Regulativa u vezi burze
  Zastupanje pred HANFA-om

 • trgovacko pravo i pravo drustva

  Trgovačko pravo i pravo društava

  Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
  Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvima
  Izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih sporazuma dioničara ili članova društava
  Preoblikovanje društava
  Statusne promjene
  Ugovori o distribuciji
  Ugovori o kupnji i prodaji
  Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
  Ostali trgovački ugovori

 • pripajanje, spajanje i akvizacije

  Pripajanje, spajanje i akvizicije

  Strukturiranje kompleksnih akvizicija, spajanja i pripajanja
  Pravni due diligence
  Izrada transakcijske dokumentacije
  Ugovori o kupnji dionica ili udjela
  Javne ponude za preuzimanje
  Istiskivanje manjinskih dioničara (squeeze out)
  Privatizacija

 • javna nabava i zastita trzisnog natjecanja

  Javna nabava i zaštita tržišnog natjecanja

  Postupci javne nabave
  Prijave namjere koncentracije pri Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja
  Pitanja zabranjenih sporazuma (vertikalnih i horizontalnih ugovora)
  Pravna pitanja vezana uz zlouporabe tržišnog položaja
  Državne potpore

 • stecaj, likvidacije, restrukturiranje

  Stečaj, likvidacija, restrukturiranje

  Predlaganje stečajeva
  Zastupanje u stečajnim postupcima
  Zastupanje u odborima vjerovnika
  Provođenje likvidacijskog postupka
  Sudjelovanje u postupcima predstečajne nagodbe
  Međunarodni stečaj

 • radno pravo

  Radno pravo

  Zapošljavanje stranaca
  Ugovori o radu i menadžerski ugovori
  Pravilnici o radu i drugi opći akti poslodavaca
  Program restrukturiranja
  Zbrinjavanje viška zaposlenika
  Raskidi i otkazi ugovora o radu
  Zaštita na radu
  Radni sporovi

 • intelektualno vlasnistvo

  Intelektualno vlasništvo

  Registracija žiga, patenata i industrijskog dizajna
  Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
  Ugovori o licenci / ugovori o prijenosu prava korištenja
  Autorska i srodna prava
  Ugovori iz područja autorskog i srodnih prava
  Registracija domena, produženje domena

 • nekretnine i gradnja

  Nekretnine i gradnja

  Turistički projekti (hoteli, apartmani)
  Dubinsko snimanje (due diligence) nekretnina
  Savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte
  Ugovori o kupnji i prodaji
  Zakup, najam, pravo građenja, leasing, sell and lease back
  Ugovori o projektiranju i gradnji
  Upisi u zemljišne knjige i katastar
  Prostorno uređenje

 • upravno i porezno pravo

  Upravno i porezno pravo

  Zastupanje u upravnim postupcima
  Zastupanje u upravnim sporovima
  Porez na jahte (leasing, kupnja, prodaja, uvoz)
  Zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
  Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora
  Zastupanje u postupcima izvlaštenja
  Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine