Toni Štifanić

odvjetnik, član društva
Tel.: +385 51 215-010
Fax.: +385 51 215-030
E-mail: stifanic@macesic.hr
vCard preuzimanje

Toni ŠtifanićToni Štifanić (1992.) savjetuje uglavnom međunarodne stranke u područjima pomorskog, transportnog i trgovačkog prava, osiguranju, rješavanju sporova, naknadi štete te transakcijama i projektima povezanim s nekretninama. Također savjetuje stranke u postupcima predstečaja, stečaja, likvidacije i restrukturiranja te području koncesija, s naglaskom na koncesije na pomorskom dobru. Kao član odvjetničkog tima ureda zastupa stranke pred svim sudovima, arbitražama, prekršajnim i upravnim tijelima u složenim sporovima. Korespondent je za Republiku Hrvatsku za Protection and Indemnity (P&I) klubove.

OBRAZOVANJE:

Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2016.)
Pravosudni ispit (2018.)
Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (2021.)
P&IQ Certifikat (2022.)

JEZICI:

Engleski

OBJAVLJENI RADOVI:

Koautor je članaka u raznim stručnim publikacijama iz područja pomorskog prava, prava osiguranja i međunarodnog prava. (Publikacije)

ČLANSTVA:

Hrvatska odvjetnička komora (HOK), International Bar Association (IBA/Međunarodna odvjetnička komora), Hrvatsko društvo za pomorsko pravo (HDPP), Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP)