intelektualno vlasnistvo

Intelektulano vlasništvo

U nastavku se nalaze publikacije u PDF formatu na temu intelektualnog vlasništva.

ikona_pdfLaskarin, Anamari. 2013. Round table: Intellectual property 2013. Corporate Livewire.