home5

Stečaj, likvidacija i restrukturiranje

U nastavku se nalaze publikacije u PDF formatu na temu stečaja, likvidacije i restrukturiranja.

ikona_pdfKrizmanic, Anita; Manovelo, Ivana. 2014. Insolvency & Corporate Reorganisation Survey 2014. International Financial Law Review.

ikona_pdfKrizmanic, Anita; Manovelo, Ivana; Jelena, Zjacic. 2013. The 2013 Guide to Restructuring and Insolvency. International Financial Law Review.